Detail kurzu

MS PROJECT (aj online) !!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

InSYS spol. s r. o.

Popis kurzu

Absolvent kurzu sa naučí plánovať akýkoľvek projekt bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s plánovaním, sledovať, riadiť, aktualizovať projekt, naplánovať každú etapu projektu a rozdeliť úlohy medzi všetkých členov pracovnej skupiny pomocou elektronickej poš­ty.

Obsah kurzu

 • úvod do problematiky plánovania – vybrané pojmy z teórie plánovania, stratégia plánovania
 • ovládanie programu, popis okna
 • tvorba projektu – plán projektu: úloha, fáza, míľnik
 • hierarchická štruktúra projektu – hierarchia úloh v projekte
 • zadanie úloh (odstránenie, kopírovanie, presúvanie úloh)
 • zadanie opakovaných úloh
 • pridanie míľnikov
 • predpokladaná doba trvania úlohy
 • súhrnné úlohy
 • osnova zoznamu úloh, štruktúra rozpisu práce (WBS) – hierarchia úloh v projekte
 • predchodca – úloha, ktorú je pred zahájením inej úlohy nutné dokončiť
 • následník – úloha, ktorá je závislá na zahájení alebo dokončení predchádzajúcej ú­lohy
 • hľadanie kritickej cesty
 • riadenie projektu
 • vkladanie a alokácia zdrojov, zdieľanie zdrojov
 • aktualizácia projektu
 • príprava tlačových zostáv

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne plánovať a realizovať akékoľvek projekty.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k cene

Máme k dispozícii mobilnú učebňu, radi vás vyškolíme kdekoľvek na Slovensku.

Kontaktná osoba


0905 352 040
skolenia@insys.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať