Detail kurzu

Moderný Excel (aj online) !!!Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

InSYS spol. s r. o.

Popis kurzu

V tradičných "Excel klasik" riešeniach sa nedá rozlíšiť medzi vstupom (zdrojom údajov) a výstupom (reportom). Vstupy sú zmiešané s výstupmi získanými kombináciou Ctrl+C|Ctrl+V, Vlookup, prepojenia buniek (=Sheet1!G25) a makier VBA. Ak šéf požaduje nový report, začnete od nuly, čo je časovo náročné a zároveň mimoriadne náchylné na chyby. Modifikácia reportu je komplikovaná, ak presuniete jednu bunku, môžu sa výsledky zmeniť bez toho, aby ste si to všimli a často neexistuje spôsob, ako výsledky auditovať.

Obsah kurzu

Insert > Table "databázová" tabuľka ako základ moderného Excelu

 • vzorce formou štruktúrovaných odkazov typu =[@Quantity]*[@UnitPrice]

 • "nové funkcie IFs" IFs, SumIFs, CountIFs, AverageIFs, MinIFs, MaxIFs, Iferror

 • knižnica funkci (Kĺúčové funkcie z kategórií: logické funkcie, textové funkcie, štatistické funkcie, dátum a čas)

 • vyhľadávacie funkcie, riziká použitia Vlookup, Hlookup

 • konečne nová funkcia XLOOKUP, ktorá rieši všetky nedostatky VLOOKUP

Dátové modelovanie

 • vstavaný dátový model excelu

 • vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami - primárny a cudzí kľúč

 • kontrola duplicít podmieneným formátovaním

 • doplnok Power Pivot
 • s jazykom DAX - Data Analysis Expressions za hranice Excelu

Vizualizácia dát

 • Power Pivot Table (Pivot Chart) z viacerých tabuliek

 • hárok Power View - interaktívne grafy

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s programom MS Excel.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k cene

2 dni/199 €; 3 dni/299 €; Máme k dispozícii mobilnú učebňu, radi vás vyškolíme kdekoľvek.

Kontaktná osoba


0905 352 040
skolenia@insys.sk

Hodnotenie
Organizátor