Detail kurzu

Kurzy EXCEL (aj online) základy, mierne pokročilý a pokročilý - aj cez KOMPAS+

InSYS spol. s r. o.

Popis kurzu

Kurzy Microsoft Excel školíme na všetkých podporovaných verziách kancelárskeho balíka Microsoft Office (Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 365) a pre všetky úrovne používateľov, od úplných začiatočníkov až po pokročilých profesionálov, zameraných na zvýšenie produktivity tímu automatizáciou pomocou Power BI doplnkov Power Query a Power Pivot.
(Makrá VBA majú nadaľej svoje opodstatnenie najmä vo forme UDF - užívateľom definovaných funkcií).

 • Excel Základy - absolvent kurzu získa základné zručnosti v používaní tabuľkového kalkulátora.
 • Excel Mierne Pokročilý - rozšírenie základných znalosti tabuľkového kalkulátora o pokročilejšie zložené funkcie s logickými operátormi, možnosti účinnej interaktívnej analýzy dát prostredníctvom kontingenčných tabuliek alebo zlučovania dát a možností tvorivého využitia štruktúry zošitu Excelu.
 • Excel Pokročilý - pokročilé metódy práce v programe Excel, vlastné funkcie v programovacom jazyku Visual Basic For Application (VBA), použitie databázových tabuliek v nadväznosti na ostatné databázové nástroje, absolvent vhodnou kombináciou databázových princípov a Excelovských funkcií navrhuje najspoľahlivejšie riešenia

Obsah kurzu

 • Vzorce a funkcie
  • operátory používané vo vzorcoch
  • zaokrúhlenie verzus zmena zobrazených des. miest
  • použitie názvov buniek a rozsahov
  • nástroje kontroly vzorca, editácia vzorca
  • vnorené funkcie
  • ochrana vzorcov
 • Knižnica funkcií (výber kľúčových funkcií)
  • logická funkcia IF
  • výpočty s dátumom a časom
  • textové funkcie
  • štatistické funkcie
  • vyhľadávacie funkcie, riziká použitia Vlookup, Hlookup
   a konečne XLOOKUP, úžasne vylepšený Vlookup
  • "nové funkcie IFs" IFs, SumIFs, CountIFs, AverageIFs, MinIFs, MaxIFs, IFerror
 • Databázové nástroje v Exceli
  • usporiadanie údajov podporujúce databázové spracovanie, hlavička, pole, záznam
  • overovanie údajov
  • (databázová) tabuľka
   • vzorce v databázových tabuľkách =[@Quantity]*[@UnitPrice]
   • automatické pridanie riadkov, stĺpcov, vyplnenie vzorcov
  • zoradenie a filtrovanie, súčtový riadok
   • viacúrovňové zoradenie
   • poradie podľa vlastného zoznamu
   • funkcia SUBTOTAL
   • vlastný filter
  • podmienené formátovanie
   • údajové pruhy, farebné škály ...
   • filter podľa farby a ikony
  • rozšírený filter
  • odstránenie duplicít
  • doplnok Power Query nenápadná dátová revolúcia
   • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov
   • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot)
   • Merge dotaz Power Query verzus vLookup
 • Medzisúčty údajových rozsahov
 • Zostava kontingenčnej tabuľky
  • výhody tabuľky ako zdroja údajov kontingenčnej tabuľky
  • návrh, rozloženie zostavy
  • priradenie štýlu
  • zoskupenie polí
  • rýchly filter (slicer)
  • časová os (timeline)
  • kontingenčný graf
 • Zlúčenie údajov z viacerých hárkov
  • trvalým zlúčením dát
  • pružným prepojením dát
  • metódou zlučovania dát
 • Analýza hypotéz
  • scenáre
  • hľadanie riešenia
  • tabuľka údajov
 • Automatizácia pomocou makier
  • nahranie makra
  • metódy spustenia makra
  • spôsob uloženia makra
  • uloženie zošitu s makrom
  • nastavenie dôveryhodnosti makra
 • Grafy
  • kláves F11 - automatické vytvorenie grafu na samostatnom hárku
  • primárna a sekundárna os grafu
  • rozloženie, návrh, analýza grafu
  • zdrojové údaje grafu

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s programom Excel.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k cene

Excel základ/MP/2 dni/99 €/osoba; Excel MP/3 dni/199€/osoba; Excel Pokr./3 dni/299 €/osoba; (Máme k dispozícii mobilnú učebňu, radi vás vyškolíme kdekoľvek na Slovensku.)

Kontaktná osoba


0905 352 040
skolenia@insys.sk

Hodnotenie
Organizátor