Detail kurzu

Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Zdokonaliť u manažérov zručnosti a techniky, ktoré podporujú budovanie a riadenie vysoko výkonných pracovných tímov
 • Zdokonaliť sa v motivovaní spolupracovníkov a v spoločnom hľadaní súladu cieľov spolupracovníka s cieľmi tímu a organizácie
 • Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby k nežiadúcemu správaniu spolupracovníkov

Obsah kurzu

VYSOKO VYKONNÝ PRACOVNÝ TÍM

 • riadenie zodpovedajúce charakteru úloh a práce, ktorú tím vykonáva
 • motivovaní spolupracovníci a dobrá atmosféra v pracovnom tíme
 • súlad medzi cieľmi tímu a jednotlivca
 • tím je organizmus, ktorý sa neustále mení, ako na to reagovať

PRÁCA S TÍMOM

 • riadenie v závislosti od charakteru úlohy
 • typy tímov a charakteristiky ich riadenia
 • situačné riadenie v praxi

ROZVOJ A VÝKON TÍMU

 • rozvojové ciele a výkonové ciele
 • zosúladenie cieľov spolupracovníka s cieľmi tímu a organizácie
 • rozhovor o cieľoch so spolupracovníkom

MOTIVÁCIA A BUDOVANIE dobrej atmosféry v pracovnom tíme

 • motivácia spolupracovníkov
 • budovanie zdravej atmosféry v tíme

ROZVOJ TÍMU

 • ako prispôsobiť svoj štýl riadenia aktuálnej situácii v tíme

POSKYTOVANIE SPATNEJ VAZBY

 • riešenie nežiadúceho správania spolupracovníka


Cieľová skupina

Kurz je zameraný na celkový prístup vedúceho pracovníka k tímu, ktorý riadi – je určený pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje zručnosti v leadership pristupom k pracovnému tímu, ktorý vedú. Tento kurz sa vhodne dopĺňa s kurzom „Dosledné riadenie k vysokym vykonom“, ktorý je zameraný na rozvoj zručností v oblasti vedenia a riadenia spolupracovníkov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor