Detail kurzu

Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Budovať u vedúcich cit a zručnosti pre dôsledné riadenie spolupracovníkov

 • Naučiť účastníkov ako na jednej strane udržať systém a disciplínu, a zároveň nestratiť

motiváciu spolupracovníkov neprimeranou direktívnosťou

 • Naučiť účastníkov využívať kontrolu ako nástroj zlepšovania systému a rozvoja spolupracovníkov
 • Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby

Obsah kurzu

Manažérsky cyklus

 • zadaj úlohu, kontroluj a poskytni spätnú väzbu
 • podporné činnosti pre dôsledné riadenie

Štýly zadávania úlohy

 • prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj
 • situačné riadenie v praxi

Cieľová orientácia

 • význam stanovovania cieľov pre dôsledné riadenie
 • SMART ciele

Kontrola

 • princípy efektívnej kontroly
 • ciele kontroly, zlepšovanie systému, rozvoj spolupracovníka
 • udržanie štandardu výkonu, udržanie disciplíny

Poskytovanie spätnej väzby

 • princípy poskytovania spätnej väzby k výkonu spolupracovníka
 • pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie


Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti vedenia a riadenia spolupracovníkov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať