Detail kurzu

Obstarávate potraviny? Nastali zmeny - vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu.

Refam, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľ seminára

Seminár komplexne pomôže zodpovedným osobám za verejné obstarávanie potravín ako uprednostniť kvalitu a nie cenu potravín a pritom neporušiť zákon o verejnom obstarávaní. Účastníkov školenia oboznámime s platnou legislatívou pre rok 2016 v oblasti obstarávania potravín. Prakticky pripravíme opis predmetu zákazky pre mäso, mäsové výrobky, hydinu, hydinové výrobky, ovocie a zeleninu, vytvoríme tiež podmienky účasti a kritéria hodnotenia pre obstarávanie potravín.

Obsah kurzu

Rozsah a náplň seminára

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k Zásadám pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie Potravinový kódex Slovenskej republiky Bezpečnosť a kvalita potravín Biopotraviny Sezónnosť potravín a jej výhody Návrh minimálnych požiadaviek na kvalitu potravín Verejné obstarávanie potravín – opis predmetu zákazky, podmienky účasti, kritéria hodnotenia Vzorová dokumentácia

Cieľová skupina

Seminár je určený pre osoby zodpovedné za obstarávanie potravín

Poznámka k cene

Cena seminára zahŕňa vzorovú dokumentáciu, materiály v tlačenej a elektronickej podobe a drobné občerstvenie.

Kontaktná osoba

Petra Melotíková
+421 911 704 425
melotikova.petra@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor