Detail kurzu

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

FAMER Eko, s.r.o.

Popis kurzu

RNDr.Jozef Mihál-Expert na pracovné, sociálne a daňové právo

PROGRAM:

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
 • zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
 • trináste a štrnáste platy v roku 2019
 • nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
 • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
 • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
 • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2019
 • zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
 • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
 • zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
 • venovanie 2% (3%) za rok 2018,
 • novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
 • ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

Diskusia V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce. Zmena a doplnenie programu vyhradené.
V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.+

Miesto: Komárno, Univerzita J. Selyeho, Hradná ul. č.2,

Dátum a čas: 09:00 – 15:00

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, malý darček, teplý obed a občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť v meste Komárno !

Cieľová skupina

Všetci záujemci o danú problematiku.

Poznámka k cene

Neplatca DPH

Hodnotenie
Organizátor