FAMER Eko, s.r.o.

www.famer.sk Naším poslaním je poskytnúť účastníkovi školenia profesionálne vzdelávanie, za ktorým stojí predovšetkým kvalitný výklad lektora so skúsenosťami a účtovníckou praxou. Viac info:www.famer.sk

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín