Refam, s.r.o.

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme odborné poradenské služby, týkajúce sa postupov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení (Zákon o verejnom obstaravaní) a podľa súvisiacich predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie. Na základe potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa doporučíme postupy zadávania zákaziek, spracujeme kompletnú dokumentáciu procesu verejného obstarávania a v prípade potreby zabezpečíme realizáciu e-aukcie. Proces verejného obstarávania zabezpečujeme ako klasickým spôsobom – v tlačenej podobe, tak aj inovatívnymi elektronickými prostriedkami.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín