Detail kurzu

Interný audítor v schéme EMAS

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Naučiť interných audítorov EMS znalých požiadaviek ISO 14001 auditovať špecifické požiadavky EMAS.

Obsah kurzu

 1. Úvod do problematiky auditovania
 2. Špecifické požiadavky EMAS voči ISO 14001
 3. Ako auditovať špecifické požiadavky EMAS
 4. Úvodné environmentálne preskúmanie
 5. Audit environmentálneho vyhlásenia a kontrola údajov
 6. Audit environmentálneho správania a hlavných ukazovateľov
 7. Audit právnych požiadaviek a ich súladu
 8. Požiadavky na internú a externú komunikáciu a zainteresovanie pracovníkov
 9. Požiadavky na plánovanie a výkon interných environmentálnych auditov
 10. Modelové cvičenie – výkon ukážkového auditu
 11. Diskusia a test

Cieľová skupina

Interný audítor požiadaviek EMAS podľa nariadenia EPaR č. 1221/2009

Certifikát s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 37/772 21 52
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor