Detail kurzu

Interná komunikácia

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Naučiť sa úspešne prijímať a odovzdávať informácie v rámci firmy (písomnou komunikáciou a komunikáciou tvárou v tvár)
 • Zdokonaliť sa vo vnímaní a porozumení kolegov a kolegýň
 • Zvládnuť techniky efektívnej vnútrofiremnej komunikácie s rôznymi typmi osobností a predísť tak narúšaniu vzťahov v práci

Obsah kurzu

 • Čo je interná komunikácia
 • Kedy funguje a kedy nefunguje vnútrofiremná komunikácia
 • Komunikačné stratégie v internom prostredí
 • Ako na komunikáciu vplýva firemná kultúra
 • Diskrétnosť, slušnosť, dôvera a empatia v internej komunikácii
 • Verbálna, neverbálna a extraverbálna komunikácia jednotlivých typov osobností
 • Ako hovoriť jazykom tých druhých
 • Môj firemný status vs. moja komunikácia
 • Otvorená a priama komunikácia v práci (spätná väzba)
 • Komunikačné nástroje v rámci firmy
 • Kedy/čo komunikovať osobne a písomne
 • Efektívne písanie interných mailov (zahlcovanie mailami, odkladanie mailov na neskôr, neštruktúrova­né/chaotické ma­ily)
 • Najbežnejšie omyly v komunikácii a tipy, ako sa im vyhnúť

Cieľová skupina

všetci, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti

Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor