Detail kurzu

Word - základy (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Word – základy oboznámi účastníkov s prostredím aplikácie Word a tiež s jeho základnými nástrojmi potrebnými pre vykonávanie bežných úkonov pri práci v tomto celosvetovo najpoužívanejšom textovom editore.

Účastníci kurzu Word – základy sa naučia:

 • vkladať texty (veľké i malé písmená, používať diakritiku, vkladať špeciálne symboly, t.j. prehlasované písmená a pod.),
 • formátovať (prispôsobovať) napísaný text,
 • odstrániť nežiadúci text (niekoľko znakov, riadok i celé odseky),
 • rýchlo a efektívne sa vo vytvorenom texte pohybovať, kopírovať a presúvať ho v rámci dokumentu,
 • ako vytvoriť tabuľku a jednoducho si ju vyplniť a prispôsobiť
 • ako pracovať s už vytvoreným dokumentom a tiež vytvoriť si nový dokument a uložiť si ho pod vhodným názvom na konkrétne miesto v počítači, príp. na USB kľúč a pod.
 • ako si dokument programu Word pripraviť na tlač.

Obsah kurzu

POPIS PROSTREDIA APLIKÁCIE MICROSOFT WORD

 • Ako bezpečne a rýchlo otvárať a ukladať súbory
 • Vytváranie nových súborov
 • Popis pracovného prostredia
 • Prepínanie sa medzi otvorenými dokumentmi
 • Možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia
 • Používanie nástroja Lupa

ZÁKLADNÁ PRÁCA S TEXTOM VO WORDE

 • Ako vkladať do textu špeciálne znaky a symboly
 • Výber textu – znak, slovo, riadok, veta, odsek, celý text a nesúvislý výber
 • Úpravy napísaného textu – editovanie textu, mazanie textu
 • Krok späť
 • Možnosti kopírovania a presúvania textu v rámci dokumentu aj do iných dokumentov

FORMÁTOVANIE PÍSMA A ODSEKU

 • Vzhľad textu – veľkosť písma, typ písma, rez písma, farba písma
 • Zvýrazňovanie textu
 • Použitie horných a dolných indexov
 • Kopírovanie a vymazávanie formátov
 • Použitie odsekov
 • Nastavenie zarovnania textu
 • Zmena riadkovania odsekov
 • Použitie orámovania na text a odseky
 • Použitie nástroja Pravítko
 • Použitie automatických odrážok a číslovania na text

FORMÁTOVANIE STRANY

 • Formátovanie strany
 • Ako nastaviť stránky dokumentov
 • Nastavenie veľkosti papiera, orientácia
 • Definovanie okrajov dokumentu
 • Automatické číslovanie strán
 • Hlavičky a päty v dokumentoch
 • Tvorba firemného hlavičkového papiera

TABUĽKY - TVORBA A ICH ÚPRAVA

 • Tvorba jednoduchej tabuľky
 • Spôsoby vkladania dát do tabuliek
 • Pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
 • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • Nastavenie orámovania tabuliek
 • Zmena farby pozadia v tabuľkách

UKÁŽKA PRED TLAČOU A TLAČ

 • Ako pripraviť dokument na vytlačenie
 • Použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenie parametrov tlače – rozsah tlače, počet kópií, zoradenie kópií, počet strán na hárok

Cieľová skupina

IT kurz Word – základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho textového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú základné počítačové znalosti – zapnúť, vypnúť počítač, vedieť používať myš, a pod..

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»» 

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školeniia.

Hodnotenie
Organizátor