Detail kurzu

Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov vo väzbe na predpisy o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri správe DPH uplatňujú colné predpisy vo vymedzenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Pripravované legislatívne zmeny prinesú prenos zodpovednosti za správne určenie základu dane a teda aj samotnej daňovej povinnosti z colných orgánov na daňové subjekty, ktoré dovezú tovar na colné územie EÚ. Správnym uplatnením príslušných predpisov je možné predísť sankciám, ktoré môžu uplatňovať daňové orgány pri zistení nezrovnalostí.

Obsah kurzu

  • Uplatňovanie DPH pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie tovaru od DPH pri dodaní do iných členských štátov EÚ.
  • Preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu na účely oslobodenia od DPH.
  • Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru.
  • Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru.

Cieľová skupina

školenie nie je zamerané na uplatňovanie DPH z pohľadu účtovníctva

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor