Detail kurzu

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov a koordinátorov vzdelávania

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

· Získať prehľad o najpoužívanejších metódach zlepšovania procesov a ich
prínosoch. · Posilniť kompetencie pri vytváraní rozvojových programov v tejto
oblasti. · Zlepšiť schopnosť komunikovať s odbornými útvarmi o cieľoch a metódach
tréningov. · Zefektívniť prácu koordinátorov tréningov.

Obsah kurzu

Ako prepojiť tréningové potreby s obsahom a metódami tréningu · Trendy v tréningoch zlepšovania procesov – ukážky. · Ako prepojiť tréning s praxou účastníkov.

Metódy popisu procesov a problémov · Akými metódami je možné popísať proces? · QFD – Ako preniesť do produktov a procesov požiadavky zákazníkov?

Metódy analýzy procesov (vysvetlené na simulácii/hre a praktických ukážkach) · SPC – Štatistické metódy riadenia. · DOE – Zlepšovanie procesu cez návrh experimentov.

Metodiky zlepšovania · 8D – Riešenie reklamácií založené na PDCA. · Lean Management, Six Sigma a Kaizen.

Ako merať prínosy tréningov · Kirkpatrikov model založený na meraní spokojnosti účastníkov,
zlepšenia znalostí, zručností a aplikácie v praxi a vplyvu na
výsledky.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre personalistov a koordinátorov vzdelávania.

Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 200 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať