Detail kurzu

Zváračský kurz - metóda zvárania TIG 141

LESTOM, s.r.o.

Popis kurzu

Základné kurzy zvárania v súlade s normou STN 05 0705 ponúkame na požiadanie zákazníka po individuálnej dohode. Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a snažíme sa tak zabezpečiť maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Pre zaradenie do kurzu je podmienka predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.


Obsah kurzu

Teoretická časť kurzu obsahuje legislatívu pri zváraní, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, náuku o materiáli, prídavné materiály, technológie zvárania, chyby a skúšky zvarových spojov. Praktická časť kurzu obsahuje zoznámenie sa s pracoviskom a zariadením, osvojenie si zváračských prác pre nadobudnutie základnej praxe danej zváracej techniky. Absolvovaním kurzu získa účastník  zváračský preukaz v zmysle platných právnych predpisov.Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre účastníkov, ktorých hlavnou činnosťou je zváranie resp. chcú pracovať ako zvárači.
Certifikát Zváračský preukaz

Kontaktná osoba

Ing. Matúš Toman, PhD.
0948551422
kurzy@lestom.sk

Hodnotenie
Organizátor