Detail kurzu

Online Kurz prekladateľa a tlmočníka - najnovšie výzvy a trendy v preklade

Inštitút vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov (Mgr. Kamila Schillová, PhD.)

Popis kurzu

Kurz prekladateľa a tlmočníka 3 (Nové výzvy a trendy v preklade) sa formoval  na základe získavania skúseností na akademickej pôde a komunikácie s prekladateľmi v praxi, ktorí neštudovali odbor Preklad a tlmočenie na univerzite, ale cítia potrebu doplniť si poznatky z tejto oblasti. reflektuje najnovšie trendy v preklade, akými sú lokalizácia, postediting, CAT nástroje, strojové prekladače...

V predkladanej podobe považujeme Kurz Prekladateľa a tlmočníka za komplexný balík informácií z teórie a praxe prekladu, moderné prístupy a technológie nevynímajúc.

Kurz ponúkame v troch leveloch, ktoré na seba logicky nadväzujú. Kurz prekladateľa a tlmočníka 3 (Nové výzvy a trendy v preklade) predstavuje tretí level. Každý level obsahuje 10 okruhov, ktoré prekladateľa a tlmočníka prevedú od všeobecných tém až k najmodernejším prístupom k prekladu a tlmočeniu.

Komplexný balík vedomostí a aktuálnych informácií pripraví absolventa na úspešnú kariéru prekladateľa a tlmočníka.

Každý absolvent získava certifikát o absolvovaní Kurzu prekladateľa a tlmočníka.

Preferujeme individuálny prístup, zohľadníme Vaše štúdium a doterajšie skúsenosti. Radi sa prispôsobíme aj v termínoch.

Obsah kurzu

Náplňou kurzu sú moderné prístupy k prekladu, akými sú lokalizácia či posteditácia. Zoznámite sa s najlepšími strojovými prekladačmi. Dozviete sa veľa o audiovizuálnom preklade, preklade dabingových listín ako aj o titulkovaní.

Cieľová skupina

Vítaní sú všetci, ktorí ovládajú cudzí jazyk a radi by svoje znalosti využili v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.
Certifikát Každý absolvent dostane certifikát o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať