Detail kurzu

EIA veľká novela - Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - za rok 2023

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

V roku 2022 a 2023 Národná rada SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a povoľovacích konaní. Snahou je zjednodušiť konania v EIA, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu. Ide tak o zmeny v samotnej tvorbe dokumentácií, ako aj o zmeny v procesných úkonoch. Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. Jedná sa o novely EIA v znení zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z.

Obsah kurzu

 • Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)
 • Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)
 • Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)
 • Subjekty posudzovania
 • Postup posudzovania
  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmenách
 • Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa zákona o výstavbe
  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • o výsledok z posudzovania (nová povinnosť prepojenia s povoľujúcimi konaniami)
  • časové obmedzenia v konaní
 • Špecifiká zákona o správnom konaní v zákone EIA
 • · Verejnosť a práca s verejnosťou (nové prístupy)
 • Praktické ukážky

Cieľová skupina

Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať