Inštitút vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov (Mgr. Kamila Schillová, PhD.)

Vzdelávaniu prekladateľov a tlmočníkov sa venujeme už od roku 2005, keď sme po založení registra prekladateľov www.prekladatelia.com na dopyt od prekladateľov a tlmočníkov začali pripravovať Prednáškové soboty. Stretnutia mali formu odborných prednášok z translatológie. Venovali sme sa témam, ktoré prekladateľov zaujímali, ale nemali kde získať poznatky z teórie a praxeológie prekladu.

S príchodom nových technológii sme od roku 2006 začali školiť CAT nástroje. Školenia navštevovali (a stále navštevujú) nielen prekladatelia z praxe, ale aj študenti Prekladateľstva a tlmočníctva zo všetkých fakúlt na Slovensku.

Následne sme v spolupráci s kolegami z univerzity rozbehli Tlmočnícke workshopy. Na nich sme tlmočníkov zoznamovali s tlmočníckou technikou, trénovali sme simultánne a konzekutívne tlmočenie. Zapojili sme do toho aj lektorov pôsobiacich na univerzite, ktorí pripravili pre tlmočníkov simulované konferencie.

K ďalším zaujímavým aktivitám patria už tradičné workshopy Nehrešme proti slovenčine, kde si prekladatelia môžu trénovať redaktorské a korektorské zručnosti.

V roku 2019 sme sa na pozvanie predstaviteľov Európskej komisie pre preklad zúčastnili medzinárodnej konferencie Meet Central Europe v Prahe, kde sme vystúpili v odbornom paneli a referovali vzdelávacích aktivitách a  ďalšom vzdelávaní prekladateľov v praxi na Slovensku.

So začiatkom pandémie Covid 19 sa naše aktivity presunuli do online priestoru. Z online prednášok sme napokon vytvorili komplexný balík vedomostí o preklade a tlmočení. Kurzu prekladateľa a tlmočníka 1, 2 a 3 sa vďaka dostupnosti začali zúčastňovať nielen prekladatelia a tlmočníci na Slovensku, ale z celého sveta.

Najnovšie v spolupráci s veľkými prekladateľskými agentúrami školíme prekladateľov v nových technológiách a  Postediting v preklade.

Radi Vám poradíme s výberom kurzu alebo workshopu podľa Vašich potrieb a predstáv!


Referencie od našich absolventov

Ďakujem pani doktorke Schillovej za všetky fantastické kurzy, ktoré som u nej absolvovala. Hodnotím ich ako veľmi príjemné chvíle nabité informáciami, ktoré by som inde nezískala. Vidieť a cítiť, že svoju prácu robíte vysoko profesionálne a s nadšením! Vynikajúco dokážete prepojiť teóriu s praxou. Je to na nezaplatenie nielen pre začínajúcich prekladateľov.


Mgr. Marcela Vačková

Prednáškový cyklus hodnotím veľmi pozitívne. Môže byť prínosom nielen pre začínajúcich či praktizujúcich prekladateľov, ale aj akademikov. Oceňujem viditeľný pedagogický talent doktorky Kamily Schillovej, ako sa jej darí prezentovať jednotlivé témy pútavo, erudovane, ale pritom zrozumiteľne a s jasným prepojením na prax, čo častokrát v našej akadémii absentuje. Tento spôsob výkladu zostáva pre mňa inšpiráciou pri renovácii mojich vyučovacích predmetov vzhľadom na súčasné meniace sa požiadavky prekladateľského trhu.

doc. PhDr. Klaudia Gibová, PhD. 

Ďakujem za skutočne profesionálne pripravený kurz Postediting v preklade. Poskytli ste nám informácie, ktoré v súčasnosti nikde inde nie sú dostupné a sú tak skutočným prínosom v našej práci. Navyše veľmi ústretový prístup pani doktorky Schillovej a jej zdieľané skúsenosti z praxe sú vždy obohatením každého kurzu. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšie kurzy!

PhDr. Viktória Dandárová

Veľmi sa Vám chcem poďakovať za zaujímavý kurz s témami, ktoré ste spracovali hravo a zároveň ich podali fascinujúcim spôsobom. Vôbec sa od nich nedalo odtrhnúť a ani ich vypnúť. Výborne ste ich spracovali. Veľké ďakujem za Vašu prácu. Tiež ste kurz obohatili o vlastné skúsenosti s danými javmi v praxi, čo si naozaj cením, lebo ste tým veľmi obohatili tematiku. Som veľmi vďačná, že som si Vaše prednášky mohla vypočuť!

Dominika Bieliková

Kurz prekladateľa a tlmočníka 1, 2 a 3 hodnotím viac než pozitívne. Práca pani doktorky Schillovej bola pre mňa o to hodnotnejšia, že do celej atmosféry vnášala ducha pohody a hlavne ľudskosti. V každom jednom slove je prítomné jej nadšenie z práce, ktorej sa roky venuje. Na jej práci a slovách to skutočne poznať. Odbornosť, profesionalita, humor, láskavosť a charizma - to všetko  sú vlastnosti, ktoré určite má. Som veľmi rada, že som kurz absolvovala, veď každá prednáška bola pre mňa prínosom. Našla som tu vzácne informácie pre moju prax, ku ktorým by som sa inak nedostala, kurz je totiž plný praktických príkladov zo života. Ďakujem ešte raz za všetko a veľmi všetkým odporúčam!

Mgr. Veronika Holániková


Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín