Detail kurzu

Možnosti dodatkovania zmlúv z dôvodu nárastu cien

Grantexpert s. r. o.

Popis kurzu

Predmetom webinára je ozrejmenie Všeobecného metodického usmernenia UVO 6-2022. Program sa však neobmedzuje len na predstavenie predmetného Všeobecného metodického usmernenia, (ktoré má 22 strán) ale podrobne analyzuje všetky okolnosti a dôvody možnosti uzavretia dodatku pre navýšenie cien počas plnenia zmluvy vrátane podrobnej analýzy aktuálnej rozhodovacej a metodickej praxe UVO.

Obsah kurzu

1) Všeobecné metodické usmernenie UVO č. 6 2022: východiská, UVO rozlišuje medzi COVID , vojnou a infláciou

2) Kedy nie je možné dodatkovať? Prečo sa Úrad pozerá aj na doterajší priebeh plnenia zmluvy?

3) Kedy je lepšie nedodatkovať a obstarávať zákazku alebo jej časť nanovo?

4) Kedy je možné dodatkovať? Čo znamená časový a vecný aspekt pri dodatkoch? Čo je príčinná súvislosť posudzovaná pri dodatkoch?

5) Čo musí verejný obstarávateľ preukázať na to, aby mohol byť dodatok legálne uzavretý?

6) Môže verejný obstarávateľ uzatvárať dodatky navyšujúce cenu o 50 percent aj opakovane? Je možné predĺžiť čas plnenia kvôli nárastu cien?

7) Je možné zmeniť položky plnenia, kvôli nedostupnosti niektorých materiálov? Aký index nárastu cien sa má použiť?

Hodnotenie




Organizátor