Detail kurzu

Fyzická záťaž pri práci - postupy hodnotenia a možnosti znižovania rizík pri práci - online webinár

MEDISON ACADEMY, s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámenie so základnými postupmi pri hodnotení fyzickej záťaže ako rizikového faktora na pracoviskách  a pre zaradenie práce do kategórie rizika.  

Obsah kurzu

Postup pri hodnotení fyzickej záťaže z pohľadu pracovného lekárstva:

- celkovej fyzickej záťaže 

- energetického výdaje pri práci 

- práce s bremenami pri pracovnej činnosti

- polohovej zaťaže pri pracovnej činnosti

- lokálnej svalovej záťaže pre hodnotenie fyzickej záťaže horných končatín pri pracovných činnostiach. 

Vyhodnoteni zdravotných rizík, určenie kategórie zdravotného rizika.  Návrhy preventívnych opatrenía a analýza záverov. Príklady z praxe


Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre zamestnávateľov, konateľov, ergonómov, konštruktérov
Hodnotenie
Organizátor