Detail kurzu

Ako si zlepšiť úroveň vlastnej motivácie (prostredníctvom arteterapie)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Pozývame Vás na zážitkový a tvorivý kurz, na ktorom preskúmate vlastnú motiváciu a  a vytvoríte si plán, ako s ňou vedome pracovať tak, aby Vám pomohla prekonávať ťažkosti a problémy vo Vašom živote a zároveň rozvíjať Vaše záujmy a dosahovať vysnívané ciele a úspechy. Ak pochopíme vlastnú motiváciu, jej vývoj, možnosti, ale aj vnútorné a vonkajšie prekážky jej zlepšenia, dokážeme pozitívne meniť svoj život.  

Obsah kurzu

Obsah:

1. Charakteristika motivácie

2. Dá sa úroveň motivácie merať?

3. Vplyv motivácie na osobnosť, emócie, poznanie a medziľudské vzťahy.

4. Čo stojí v ceste našej motivácie.

5. Spôsoby zlepšenia úrovne motivácie.

6. Vypracovanie vlastného motivačného plánu.


Čo je arteterapia:

PREČO ARTETERAPIA


Niekedy je pre nás ťažké vyjadriť slovami to, ako sa cítime, čo nás trápi, čo by sme chceli dosiahnuť. Cítime sa paralyzovaní v kruhu jednotvárnosti, stresu a frustrácie. Nedokážeme sa sústrediť a nevieme presne rozpoznať a pomenovať príčiny, len cítime, že sa niečo "deje", že niečo "nie je v poriadku". 

Arteterapeutický proces prepája naše vnútro - myšlienky, emócie, vnemy a skúsenosti s vonkajšou realitou. V našich dielach, kúsok po kúsku vytvárame a skladáme nové "ja", a posúvame hranice svojho poznania a možností.
Arteterpia podporuje:

  • sebarozvoj, vhľad, transformáciu,

  • reguluje negatívne pocity a správanie,

  • znižuje stres,

  • napomáha celkovej relaxácii organizmu,

  • autenticitu,

  • všímavosť,

  • riešenie konfliktov,

  • identifikáciu miesta hlbokého poznania v nás, od ktorého sa môžeme odraziť.


Človek nemusí byť umelcom, ani vedieť maľovať či kresliť, aby z arteterapie benefitoval, lebo pre arteterapiu nie je dôležitý výsledný produkt, ale proces tvorby a zážitok z neho.   Arteterapia je vhodná pre každého, bez ohľadu na vek, pohlavie, či postavenie.


Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor