Detail kurzu

Hodnotiaci pohovor môže zvýšiť i zabiť angažovanosť zamestnanca

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Hodnotiaci pohovor má veľký význam pre motiváciu zamestnancov. Ak je vedený nesprávne a intuitívne môže viac pokaziť alebo zlepšiť.


Obsah kurzu

Základné pravidlá komunikácie

Motivačný význam kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotiace kritériá

Spätná väzba

Ako podávať kritiku

Pravidlá hodnotenia

Chyby v hodnotení

Príprava a realizácia hodnotiaceho pohovoru

A čo potom...?

Cieľová skupina

každý vedúci zamestnanec, personalista
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

študijné materiály, lektor, prenájom priestorov a vybavenia, občerstvenie

Hodnotenie
Organizátor