Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky poskytuje kurzy a tréningy zamerané na oblasť riadenia zamestnancov a personalistiku. Ide hlavne o získanie praktických zručností a ich rozvíjanie.

Okrem vzdelávania poskytuje personálne poradenstvo a konzultácie, výkon personálneho auditu, návrh riešenia zistených nedostatkov a podpora pri implementácii nápravných a rozvojových opatrení. Ide hlavne o oblasť internej komunikácie, motivácie, výkonu a angažovanosti zamestnancov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín