Detail kurzu

Metrológ v laboratóriu

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Kurz je určený pre metrológov kalibračných a skúšobných laboratórií a ďalších zamestnancov, ktorí pracujú s meradlami. 

Obsah kurzu

·         Zákon o metrológii č. 157/2018 Z. z. o metrológii  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

·         Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

·         Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trh

·         Všeobecná metrológia

·         Manažérstvo merania a metrologické zabezpečenie meradiel v súlade s ISO/IEC 17025: 2017

·         Softvér v metrológii

·         Metrologický poriadok

·         Neistoty merania

Cieľová skupina

metrológovia kalibračných a skúšobných laboratórií 
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať