Detail kurzu

WEBINÁR: Psychické dopady na pracovný výkon zamestnancov pracujúcich z domu a ako im predchádzať

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

V priebehu posledného roka zamestnávatelia a zamestnanci prechádzajú množstvom nových situácií, ktoré im prinášajú nové skúsenosti. Jednou z nich je aj dlhodobá práca z domu. Niektorí zamestnanci uvedenú formu práce privítali a adaptovali sa pomerne rýchlo. Iní si nezvykli doteraz, príp. si stále hľadajú vhodný systém práce. Keďže nielen fyzická, ale najmä psychická kondícia človeka priamo vplýva na jeho výkonnosť v práci, pripravili sme pre vás webinár zameraný na adaptívnejšie zvládanie dlhodobej práce z domu. V rámci webinára sa dozviete čo všetko vplýva na naše duševné zdravie. Zároveň sa oboznámite s konkrétnymi spôsobmi starostlivosti o svoje psychické zdravie v čase zvýšenej záťaže, príp. aké máme možnosti pri pomoci svojim kolegom pracujúcim z domu.

Obsah kurzu

Duševné zdravie

  • Ako ho môžeme definovať?
  • Zdroje duševného zdravia a rizikové faktory.

 

Faktory súvisiace s organizáciou práce z domu

·         Vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre prácu z domu, tak aby sa eliminovali nepriaznivé vplyvy na duševné zdravie zamestnanca.

·         Ako pomôcť zamestnancom pri vytvorení vhodných podmienok pre prácu v prostredí  domova?

·         Ako upraviť svoj pracovný režim tak, aby práca z domu bola efektívna? (začiatok práce, plánované prestávky, stanovenie pevného harmonogramu, strava, pohyb a cvičenie, a pod.). Psychohygiena pri práci z domu.

·         Faktory ovplyvňujúce koncentráciu (členovia domácnosti, domácnosť...)

Vplyv práce z domu na duševné zdravie

  • Aké sú výhody a aké sú nevýhody práce z domu v súvislosti s psychikou a s vplyvom na duševné zdravie?

·         Ako sa vysporiadať s dlhodobou prácou z domu ?

·         Ako eliminovať stratu motivácie? Nástroje na zvýšenie motivácie.

·         Sebadisciplína, problém sústrediť sa, strata kreativity, ako minimalizovať rozptýlenia.

·         Práca z domu a sociálne odlúčenie. Akými formami je možné nahradiť chýbajúci priamy kontakt s kolegami, ktoré by nahradili pravidelný kontakt na pracovisku, možnú vzájomnú výmenu názorov a nápadov (využívanie online tímových stretnutí, online porady, brainstorming, komunikácia, telefonovanie, spätná väzba a iné).

Duševná kondícia a produktivita zamestnanca

  • Aké sú dopady zníženej duševnej kondície na produktivitu zamestnanca a jeho pracovný výkon?
  • Ako postupovať, keď spozorujete, že duševná kondícia zamestnanca klesá? Aké príznaky by sme si mali všímať? Kedy je nevyhnuté spozornieť?
  • Ako môžeme postupovať v rámci pomoci zamestnancovi na pracovisku a v súkromí. 

Možnosti odbornej pomoci

  • Kedy a na koho sa obrátiť v prípade potreby odbornej pomoci?

Lektorka: PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD. - Psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobnostného rozvoja detí a dospelých.

V oblasti krízovej intervencie pôsobí od r. 2004. Od r. 2005 sa venuje lektorskej činnosti, príprave a realizácií tréningov v oblasti osobnostného rozvoja, firemného vzdelávania, zvládania záťažových situácií a zdravého životného štýlu. Rovnako dlho pôsobí aj v poradenskej a terapeutickej praxi, kde sa venuje individuálnym klientom (dospelým aj deťom), párom, rodinám a pracovným kolektívom.

Cieľová skupina

WEBINÁR je určený pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma, pre zamestnancov, zamestnávateľov, personalistov, vedúcich zamestnancov, odborných zamestnancov, odborných pracovníkov v oblasti ochrany práce a zdravia a pre fyzické osoby alebo firmy, ktoré poskytujú služby v oblasti BOZP.

Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
0911650749
samudovska@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor