Detail kurzu

PREPRAVNÉ POVOLENIA v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave A ICH POUŽÍVANIE

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s problematikou použitia správnych druhov prepravných povolení pri konkrétnej medzinárodnej nákladnej cestnej doprave a správne uvádzanie údajov prepravných povolení do elektronických colných vyhlásení.

Obsah kurzu

·         Legislatíva a bilaterálne dohody v medzinárodnej cestnej doprave

·     Vybrané ustanovenia zákona č. 56/20012 Z. z. o cestnej doprave(medzinárodná nákladná cestná doprava, dopravné správne orgány, orgány odborného dozoru, odborný dozor, oprávnenia odborného dozoru, nápravné opatrenia, priestupky a pod.)

·         Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (vydávajúci orgán, platnosť, použitie, Osvedčenie vodiča)

·         Použitie Licencie EÚ na území SR zahraničným dopravcom so sídlom v EÚ/EZVO a Slovenským dopravcom (teória a praktické príklady použitia)

·         Výnimky z predkladania Licencie u dopravcov z EÚ/EZVO a Slovenských dopravcov

·         Jednorazové prepravné povolenie (vydávajúci orgán, platnosť, použitie)

·         Multilaterálne povolenie CEMT (vydávajúci orgán, platnosť, použitie, podporné doklady k povoleniu)

·       Použitie prepravných povolení na území SR zahraničným dopravcom so sídlom mimo EÚ/EZVO a zahraničným dopravcom so sídlom v EÚ/EZVO (teória a praktické príklady použitia)

·         Výnimky z predkladania povolení u dopravcov z krajín mimo EÚ/EZVO a u dopravcov z EÚ/EZVO

·         Zápis údajov o prepravnom povolení do eCV

·         Najčastejšie chyby, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Dopravcovia, vodiči v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave nad 3,5 tony, deklaranti, zástupcovia v colnom konaní a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor