Detail kurzu

Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave

Forwarding & Transport Education Company s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu – zoznámia sa s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu. Správne naloženie a upevnenie nákladu vedie k zvýšeniu stability dopravnej jednotky, ktorá vedie k zvýšeniu bezpečnosti prepravy a zníženiu počtu poškodení tovaru počas prepravy.

Obsah kurzu

  • Prečo upevňovať náklad?
  • Legislatívne požiadavky na nakladanie a upevňovanie nákladu
  • Následky nedostatočného zaistenia nákladu
  • Základné sily pôsobiace na náklad
  • Stabilita nákladu
  • Požiadavky na konštrukciu vozidla a viazacie body
  • Metódy zabezpečenia (zamykanie, blokovanie, viazanie)
  • Upevňovacie prostriedky (popruhy, reťaze, protišmykové podložky, blokovacie tyče, výplňové materiály, siete, chrániče)
  • Najčastejšie chyby týkajúce sa nakladania a upevňovania nákladu

Cieľová skupina

Znalosti sú určené všetkým, ktorí sú zapojení do prepravy a manipulácie s nákladom -dispečerom, disponentom, manažérom, pracovníkom zasielateľských spoločností, vodičom, pracovníkom, ktorý sa podieľajú na nakládke a upevňovaní nákladu

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Búranová
+421 917 697 649
ftec@ftec.sk

Hodnotenie
Organizátor