Detail kurzu

Ochrana osobných údajov v praxi obecných (mestských) úradov

Akadémia vzdelávania Prievidza

Popis kurzu

Školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy úradov, pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z., na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR,  Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo  SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB /IS register adries.

Obsah kurzu

Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 („GDPR") a bezpečnostná dokumentácia v praxi:

1)        Vysvetlenie základných pojmov

2)        Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť, ...)

3)        Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie)

4)        Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod, ...)

5)        Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov

6)        Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby

7)        Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

8)        Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť, ...)

9)        Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť, ...)

10)    Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné, ...)

Cieľová skupina

zamestnanci orgánov územnej samosprávy úradov
Certifikát doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries

Kontaktná osoba

Šimová Jana, PhDr., MBA
+421 911 454 254
avprievidza@gmail.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať