Detail kurzu

jazykové kurzy taliančiny

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Kurz všeobecnej taliančiny – skupinové kurzy - kurzy pre verejnosť / dva krát týždenne po dve vyučovacie hodiny /, individuálne kurzy / podľa potreby klienta / , firemné kurzy / podľa požiadaviek klienta /

Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. skupinové kurzy otvárame s min. počtom 5 účastníkov

V prípade individuálnych a firemných kurzov vyučovanie podľa potrieb klienta, cena za vyuč hodinu bude dohodnutá pri osobnom rozhovore.

v prípade záujmu formou e-learningu

Obsah kurzu

Lekcie budú pripravované vyučujúcimi tak, aby zodpovedali učebnému plánu jednotlivých vedomostných stupňov

Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Cieľová skupina

dospelí a mládež od 15 rokov – pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Certifikát certifikát Akadémie vzdelávania, príp. potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

zľavy 5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník

Kontaktná osoba

Helena Bačiaková
0910114330
avmt@aveducation.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať