Detail kurzu

BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Chcete:

– lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky?

– zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas?

– lepšie viesť a ovplyvňovať rôzne typy ľudí?

– prekonať obmedzenia vo svojej práci? (Time manažment, delegovanie, komunikácia…)

– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?

– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?

– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark, zamerané na rozvoj komunikácie, osobnej efektivity a efektivity tímu.

Psychometria Lumina Spark popisuje 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.

Účastníci na workshope formou praktických cvičení spoznajú jednotlivé osobnostné kvality u seba i u kolegov. To napomáha sebapoznaniu a sebareflexii, určeniu svojich silných / slabých stránok a spôsobov svojho ďalšieho rozvoja.  

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

Obsah workshopu:

1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.

2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.

3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.

4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.

Čo získate vďaka Workshopu Lumina Spark:

– lepšie spoznanie seba samého i kolegov.

– vysvetlenie jednotlivých osobnostných kvalít na konkrétnych ľuďoch.

– hravý spôsob zoznámenia sa s osobnostnými kvalitami jednotlivých členov tímu.

– dozviete sa veľa nových a podstatných vecí o ľuďoch, s ktorými spolupracujete.

– presnejšie pomenovanie svojich silných a slabých stránok.

– konkrétnu predstavu, ako vyzerajú silné / slabé stránky vašich kolegov.

– lepšie sa ako tím spoznáte, a budete vedieť, čo môžete od seba očakávať.

– pri praktických cvičeniach spoznáte kolegov aj takých, ako sa obvykle neprejavujú.

– uvedomenie si, čo si máte ako vedúci všímať na ľuďoch, aby ste ich vedeli lepšie ovplyvňovať a motivovať.

– konkrétny návod na zlepšenie práce tímu.

– nadhľad pri riešení krízových situácií.

– lepšie určenie, čo u jednotlivých ľudí spôsobuje problém v komunikácii.

– lepšie pochopenie, ako funguje spolupráca a deľba práce v tíme.

 Workshop Lumina Spark vám dá odpovede na tieto otázky:

– ako lepšie využiť svoje silné stránky.

– aké veci sú dôležité pri komunikácii s jednotlivými typmi ľudí.

– ktoré svoje konkrétne kvality využiť pri vedení ľudí.

– ako sa rozprávať s podriadenými a zostať nad vecou.

– ako lepšie spolupracovať s kolegami.

– ako lepšie ovládať svoje emócie.

– ako v tíme lepšie spolu komunikovať, aj keď ste každý iný.

– aké svoje osobnostné kvality používať pri riešení krízových situácií s podriadenými.

– ako odhadnúť spôsob zmýšľania a postoje iných ľudí pri komunikácii.

 Po workshope je možné zakúpiť si svoj osobnostný portrét a konzultáciu – výklad Vášho portrétu zameraný na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.

Cieľová skupina

manažérov, vedúcich zamestnancov a záujemcov o osobný rozvoj
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru.

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor