Detail kurzu

Modulový tréningový program pre PERSONALISTOV 1 na 1- TERMÍN DOHODOU

Ing. Libuša Habánková - HR prakticky

Popis kurzu

Chcete pracovať ako personalista?

Chýba Vám prax?

Získajte ju na kurze!

Získajte praktické zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Tréning je neformálny, ponúka praktickú skúsenosť nad rámec bežného školského vzdelávania.

Tréning má modulovú štruktúru.
Obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby absolvent tréningu získal praktické zručnosti umožňujúce mu efektívny štart v zamestnaní na pozíciách v rámci Personálneho manažmentu.
Absolvent získa aj pracovné materiály pripravené na použitie v praxi.
Ide o mimoškolskú vzdelávaciu činnosť, na konci ktorej absolvent získa osvedčenie o jej absolvovaní.

Kurz je rozdelený do 4 modulov.  Online cez GoogleMeet - termín i časový rámec je dohodnutý individuálne.

Cena za všetky moduly.


Referencia:

Pre mňa bol modulový tréning pre personalistov veľmi obohacujúci. Príjemným, zrozumiteľným a logickým spôsobom mi boli vysvetlené jednotlivé témy. Množstvo zaujímavých praktických informácií s príjemnou školiteľkou, skutočne som si to užívala. Vďaka bohatým skúsenostiam a profesionalitou som porozumela ako efektívne riadiť a viesť ľudí a hľadať súlad medzi organizáciou a zamestnancami a ako byť skutočne dobrým personalistom. Môžem povedať, že ste, pani Habánková, vo mne utvrdila presvedčenie, že sa chcem venovať personalistike. Som rada, že som si vybrala práve vás.  Želám vám veľa úspešných projektov a spokojných klientov. S pozdravom Paulína Kunová

Obsah kurzu

Čo si prakticky vyskúšate?

Návrh stratégie RĽZ, návrh stratégie HR marketingu, vytvorenie etického kódexu, plánovanie ĽZ, analýzu prác, vytvorenie charakteristiky a popisu pracovného miesta, vytvorenie interných tlačív k výberovému procesu, vytvorenie inzercie, pracovný pohovor, výberový proces, tvorba zmlúv, dohôd, dodatkov, riešenie disciplinárnych priestupkov, administrácia ukončenia pracovného pomeru, tvorba personálnych štatistík a reportov, bežná každodenná činnosť personalistu vo výrobnom podniku, práca s dochádzkovými kartami, návrh organizačnej štruktúry, nastavenie komunikačných línií, tvorba pracovného poriadku, zastupiteľnosti zamestnancov, plán adaptácie, individuálne plány rozvoja, plán vzdelávania, organizácia a realizácia vzdelávania, hodnotenie vzdelávania, hodnotiace pohovory so zamestnancami, odmeňovanie, podklady k spracovaniu miezd, návrh firemných benefitov a zamestnaneckých výhod, komunikácia so zástupcami zamestnancov, návrh prostriedkov a foriem internej komunikácie.


Referencia:

"Na kurz k pani Habánkovej som sa prihlásila z dôvodu, že som chcela získať ucelený pohľad na jednotlivé oblasti v rámci personálneho manažmentu. Na kurze oceňujem najmä systematickosť a detailné rozpracované jednotlivé moduly, ktoré nie sú postavené len na teórii, ale z veľkej časti sú o praxi. Kurz HR Manažéra by som veľmi rada odporučila aj ďalším záujemcom, ktorí sú nadšení pre prácu v HR a radi by sa v tejto oblasti zdokonalili :) " Denisa Torda, HR Manager

Cieľová skupina

študenti, absolventi, personalisti
Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

lektor, študijné materiály, sprac. poplatok

Kontaktná osoba


0911413421
info@hrprakticky.sk

Hodnotenie
Organizátor