Detail kurzu

Ekonomické minimum pre každého

Educat Service s.r.o.

Popis kurzu

Ak má firma dosahovať dobré ekonomické výsledky, nestačí, aby ekonomike rozumelo len jedno oddelenie. Každý jeden pracovník ovplyvňuje svojím každodenným konaním a rozhodnutiami ako výkony, tak aj náklady spoločnosti. Každý pracovník by preto mal byť dobrým hospodárom na svojom pracovisku, nato je však dôležité aby chápal základné ekonomické súvislosti. 

Za dva dni prakticky orientovaného seminára dobehnete to finančné vzdelanie, ktorého sa vám nedostalo v škole, naučíte sa orientovať v základných ekonomických pojmoch, pochopíte hlavné princípy hospodárenia firmy, naučíte sa čítať ekonomické správy s porozumením a porozumiete aj požiadavkám vášho ekonomického oddelenia.

Obsah kurzu

Seminár prezentuje účastníkom základné pojmy a princípy finančného aj manažérskeho účtovníctva, rozpočtov a kontroly v podniku. Flexibilná štruktúra ponúka záujemcom možnosť prispôsobiť obsah z hľadiska profesionálneho záujmu účastníkov. Seminár prebieha formou kombinácie krátkej prednášky a diskusie ku každej téme s množstvom starostlivo vybratých názorných príkladov. Na seminári spoznáte:

·      Základné aj nezvyčajné pojmy (náklady, výnosy, má dať, dal, IFRS, finančné ukazovatele, ziskovosť, likvidita, zadlženosť, peňažné toky, diskontovanie, súčasná hodnota peňazí…) a ako navzájom súvisia

·      Ako sme na tom s porovnaní s konkurenciou? Kde sa musíme zlepšiť?

·      Zarábame na našich produktoch a službách? Ako to zistíme a ako to dosiahneme?

·      Za akú minimálnu cenu si môžem dovoliť predávať svoje výrobky a služby?

·      Do akých investícií sa oplatí ísť a od ktorých radšej upustiť?

·      Plánovanie a rozpočtovanie, vrátane správnej metodiky pre analýzu rozdielov medzi rozpočtom a skutočnosťou

 

Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe a používajúc čísla vašej konkrétnej spoločnosti. Pre väčšiu názornosť taktiež často používame analógie s osobnými financiami.

 

Kurz vieme poskytnúť v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Cieľová skupina

Manažéri, odborní a výkonní pracovníci z iných než finančných alebo účtovných oddelení, ktorí si chcú doplniť svoje znalosti o základy ekonomiky a chcú porozumieť hospodáreniu svojej firmy. Všeobecne je znalosť preberaných tém nutným predpokladom, aby pracovník mohol zastávať manažérsku pozíciu na hocijakom oddelení.
Certifikát Certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

Toto školenie sa dá objednať ako 2-dňový kurz na mieru pre firemnú skupinu od 5 do 20 účastníkov za cenu 1900 EUR bez DPH. V prípade, ak ste firemný klient nad 5 osôb, uveďte to do poznámky v objednávke.

Hodnotenie
Organizátor