Detail kurzu

Popis kurzu

Najnovšie metódy pre rozhodnutia a politiky založené na údajoch - jasne a zrozumiteľne-

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila kurz, ktorý posunie vaše zručnosti v empirickom výskume na novú úroveň.

V čom je tento kurz výnimočný :

• prakticky orientovaná výučba od prvej hodiny po poslednú v rámci 7 týždňov (4 vyučovacie hodiny každý týždeň)

• výučba vedená ekonomickým myslením a riešením konkrétnych zadaní

• každá jedna metóda ilustrovaná na reálnych štúdiách a údajoch

• krok za krokom vysvetlená aplikácia v programe Stata

Obsah kurzu

• Kontrolované experimenty (Randomized Controlled Trials) ich použitie, ale najmä ako benchmark pre iné metódy výskumu údajov

• Anatómia regresie odhad a interpretácia modelu, odstránenie skreslených odhadov

• Inštrumentálne premenné jeden zo spôsobov ako odlíšiť kauzálny efekt od korelácie

• Regulácie ako kvázi-experimenty (Regression Discontinuity Design) využitie rôznych regulácií a politík pre odhad kauzálnych efektov • Panelové údaje a Differences-in-Differences estimátor odstránenie skreslených výsledkov toho, čo nevieme merať, silný nástroj na hodnotenie účinnosti politík a rozhodnutí

• Syntetické kontrolné skupiny (Synthetic Control Method) kvantitatívne rozšírenie prípadových komparatívnych štúdií

• Neštandardné štandardné chyby praktický návod pre správne testovanie významnosti efektov

Cieľová skupina

Pre koho je kurz určený:

• pre všetkých, ktorí chcú pri súčasnej „explózii“ údajov robiť štúdie, politiky a rozhodnutia založené na moderných empirických metódach

• pre analytikov a junior analytikov, ktorí chcú svoje štatistické a empirické zručnosti dostať na novú úroveň

• pre riadiacich pracovníkov a manažérov, ktorí chcú viesť tímy ľudí k politikám a rozhodnutiam založeným na údajoch

• pre výskumníkov a učiteľov v spoločenských vedách, ktorí chcú (re)štartovať použitie údajov na úrovni zahraničných štandardov

Certifikát Absolventi celého kurzu po splnení všetkých podmienok dostanú certifikát Master of Metrics Poznámka k cene

V cene je zahrnutá výučba v rozsahu 4 vyučovacie hodiny jedenkrát v týždni počas 7 týždňov v podvečerných hodinách a materiály potrebné k absolvovaniu..

Kontaktná osoba

Martin Lábaj
+421 2/672 953 76
martin.labaj@euba.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať