Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s pravidlami používania podmienok INCOTERMS 2020, ich uplatňovaním v praxi a vplyvom na obchodný reťazec. 

Obsah kurzu

·         Význam a vývoj INCOTERMS

·         Zmeny a doplnky INCOTERMS 2020

·         Členenie a správne používanie dodacích podmienok

·         Výklad jednotlivých dodacích podmienok INCOTERMS 2020

·         Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2020

·         Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru

·         Nová dodacia doložka DPU

·         Rozdiel medzi INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020

·         Najčastejšie chyby v uplatňovaní dodacích podmienok

·         Otázky a odpovede

Cieľová skupina

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie dováža alebo vyváža tovar, predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“) a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor