Detail kurzu

Praktické rady na prípravu žiadosti pre Horizont 2020

PFCEU s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom doobedňajšej časti je upozorniť na problematické oblasti, poskytnúť informácie na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektových návrhov. Poobede, v praktickej časti, účastníci získajú od hodnotiteľa informácie ako a kde zvýšiť kvalitu žiadostí, a v ktorých častiach získať cenné body. Praktická časť bude doplnená o ukážku vzorového projektu.

Obsah kurzu

Program:

10:00 – 12:00 Základné informácie o GRANTOCH a programe Horizont 2020 Čo je dobrá IDEA a disruptívna inovácia (cvičenie) Hľadáme vhodnú výzvu a zdroj financií – (ukážka portál EU) Ako spracovať a podať dobrý projekt Hodnotenie projektov – Ako uvažuje hodnotiteľ, kritériá, bodovanie, ESR

12:00 – 13:00 Obed a prestávka

13:00 – 15:00 Dobrá idea a biznis model – CANVAS (cvičenie) Informácie k rozpočtu, položky a ich oprávnenosť (cvičenie) Rozbor REÁLNEHO projektu a Disseminačný plán (ukážka) Vyhodnotenie seminára a diskusia

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí podávajú, alebo plánujú podávať projekty v rámci Horizontu 2020. Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Kontaktná osoba

Barbora Švoňavská
+421 917 717 005
pm@profc.eu

Hodnotenie
Organizátor