Detail kurzu

ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR pri uzatváraní rámcových zmlúv a  zriaďovaní dynamických nákupných systémov.


Obsah kurzu

  • Dynamický nákupný systém  ( DNS)– na čo slúži, aké sú možnosti využitia, spôsob vyhlásenia, na ktoré predmety zákazky je  tento nástroj vhodný  
  • Rámcové zmluvy – kedy je vhodné uzavrieť rámcovú zmluvu, definície, pravidlá pri uzatváraní rámcových zmlúv, následné povinnosti obstarávateľa, rozdiel oproti DNS
  • priame rokovacie konanie – podmienky na vyhlásenie, povinnosti verejného obstarávateľa, zmeny počas pandémie COVID 19
  • dodatky k zmluvám – kedy je možné uzatvoriť dodatky, do akej výšky, aké sú ďalšie povinnosti obstarávateľa,
  • priame rokovacie konanie vs. priame zadanie  ( výnimky zo zákona) – aký je v tom rozdiel
  • iné, menej používané postupy vo verejnom obstarávaní ( rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg)

Cieľová skupina

stredne pokročilých, pokročilých verejných obstarávateľov, obstarávateľov

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor