Detail kurzu

BANSKÁ BYSTRICA - Zmeny v zmysle plánovanej novely zákona o verejnom obstarávaní ( účinnosť od 1.1.2020)

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na plánovanú novelu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnú od 01.01.2020.

Obsah kurzu

  1. problematika účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní
  2. environmentálny aspekt vo verejnom obstarávaní
  3. sociálne hľadisko vo verejnom obstarávaní
  4. zverejňovanie súhrnných správ do 5000 eur
  5. zoznam elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní
  6. zmeny v úprave revíznych postupov – lehoty, forma, náležitosti, výška kaucie, zjavne neodôvodnené námietky
  7. ostatné zmeny v zmysle novely
  8. Otázky a diskusia

Cieľová skupina

obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor