Detail kurzu

Daň z príjmov FO za rok 2023, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2023 a zmeny zákona o dani z príjmov účinné od 01.01.2024 a neskôr - Ing. Marcela Prajová

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

  1. Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023
  2. Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2023
  3. Vyčíslenie jednotlivých čiastkových základov dane z príjmov fyzických osôb so zameraním na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
  4. Vybrané oblasti – špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, uplatnenie vybraných daňových výdavkov, aktuálne problémy z praxe
  5. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus, daňový bonus na zaplatené úroky a daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023
  6. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2023 – zmeny v tlačive daňového priznania typ B, komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania typ B, povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie daňového priznania, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, platba dane
  7. Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
  8. Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2024 a neskôr
  9. Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť, účtovníci, ekonómovia..
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať