Detail kurzu

MOTIVÁCIA PRACOVNÍKOV - ako správne motivovať

Cadet Go Slovakia

Popis kurzu

Cieľ kurzu:
 • Vysvetliť zásady a princípy motivácie a demotivácie.
 • Analyzovať stávajúci štýl podporujúceho motivujúceho / demotivujúceho vedenia.
 • Naučiť sa pripravovať individuálne motivácie a prostredie pre rast.
 • Naučiť sa rozpoznávať hodnotové systémy.
 • Spoznať motivačné krízy a vedieť ako z nich von.

Obsah kurzu

Obsah kurzu:
 • Čo očakávame od zvýšenia motivácie
 • Hodnotové systémy a ich význam
 • Motivácia jednotlivca a motivácie tímov
 • Príčiny náhleho zníženia výkonu, fluktuácia, choroby
 • Demotivácia, vyhorenie
 • Typy zamestnancov, problémoví ľudia
 • Príprava motivujúceho prostredia
 • Motivačné nástroje, ako zamerať motiváciu
 • Pozitívne a negatívne motivácie
 • Vytvorenie motivačnej knižnice

Chcete viesť svojich ľudí maximálne efektívne?  Prečo sa zvyšuje chorobnosť?  Prečo nedosahujeme želanej produktivity a aktivity zamestnancov?   Prečo sa mi nedarí ich motivovať?   Prečo nedosahujú výsledky a sú nespokojní?
Naučte sa využívať motivačných nástrojov pre jednotlivcov a tímy k dosiahnutiu vyššej efektivity práce a spokojnosti na pracovisku.
Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát Poznámka k cene

V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať