Detail kurzu

Skupinové výberové konania a development centrá

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Popis kurzu

Profesionálny výber ľudí, zefektívnenie doterajšieho spôsobu výberov, budovanie imidžu firmy cez výberové konania.

Obsah kurzu

Pojmy: skupinové výberové konanie, hodnotiace stredisko (assessment centre), rozvojové stredisko (development centre), pozorovateľ, kompetenčný model. Projektovanie a príprava, tvorba kompetenčného modelu, pozorovacie kritériá, výber a príprava pozorovateľov, výber individuálnych a skupinových úloh, formulácia zadaní, tvorba pozorovacích hárkov, vedenie rozvojového strediska, vyhodnotenie výsledkov, formulácia správy pre zadávateľa.

Cieľová skupina

Manažéri, personálni manažéri a personálni špecialisti.

Certifikát Osvedčenie spoločnosti Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o. Poznámka k cene

4. a ďalší účastník z jednej spoločnosti zľava 10%

Kontaktná osoba

Klára Giertlová, PhDr.
+421 905 726 916
info@co-man.sk

Hodnotenie
Organizátor