Detail kurzu

Komunikácia a zvládanie náročných situácií - MODULOVÝ PROGRAM PRE LÍNIOVÝCH MANAŽÉROV - II.Modul

AiO Education s.r.o.

Popis kurzu

Získať znalosti ako sa vyhnúť najčastejším chybám v komunikácii manažéra, uvedomiť si pravidlá efektívnej komunikácie manažéra, odhaliť zdroje nedorozumení a eliminovať ich, nadobudnúť postupy pre efektívne zadávanie úloh, zdokonaliť sa v dodržiavaní zásad pri poskytovaní spätnej väzby, osvojiť si návody ako efektívne zvládnuť prirodzený odpor voči zmenám, spoznať zákonitosti poskytovania konštruktívnej kritiky a negatívnej spätnej väzby, osvojiť si štýly komunikácie v náročných pracovných situáciách.

Obsah kurzu

Komunikácia ako nástroj vedenia ľudí

 • najčastejšie omyly v komunikácii líniových manažérov
 • pravidlá a bariéry efektívnej komunikácie
 • zdroje nedorozumení a komunikačné „brzdy“
 • argumentácia, počúvanie, otázky
 • zadávanie úloh a inštruovanie

Spätná väzba a kontrola

 • zásady dávania spätnej väzby
 • rozlišovanie „hodnotenia ľudí a problému“
 • kontrola bez stresu

Náročné situácie v práci líniového manažéra

 • oznámenie neatraktívneho rozhodnutia
 • zvládanie odporu k zmene
 • nutnosť dať negatívnu spätnú väzbu alebo kritiku
 • nutnosť povedať “nie“
 • štýly komunikácie v náročných situáciách

Cieľová skupina

 • Líniovým manažérom
 • Tím lídrom
 • Vedúcim prevádzok
 • Vedúcim zamestnancom výrobných spoločností
 • Všetkým, ktorí chcú zvýšiť výkonnosť svojho tímu
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu.

Kontaktná osoba

Ing. Petra Očovanová
+421 907 184 493
aio@aioeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor