Detail kurzu

Manažérsky reporting a tvorba Dashboardov pre potreby riadenia s KPI

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Controllingový reporting je nástrojom ako splniť základné poslanie controllera – neustále zásobovať management relevantnými informáciami v požadovanom detaile a štruktúre. Reporting musí byť aktuálny, prehľadný a flexibilný, lebo prestavuje prostriedok komunikácie a spojenie medzi controllerom a manažérom. Len taký reporting významne prispieva k zvýšenie konkurencieschop­nosti podniku.

Obsah kurzu

 • Základné princípy reportingu.
 • Užívatelia reportov – management, investorov, štátne orgány.
 • Typy reportov – účtovný, ekonomický, analytický, trhový, produktový apod.
 • Štruktúra reportu – zdroj dát, spracovanie, výstupy.
 • Úloha reportingu v rámci toku dát vo firme.
 • Zdroje dát pre reporting – účtovný SW, dátové sklady, firemné siete, externé zdroje.
 • Prezentácia – špecializovaný SW, reporting books.
 • Prípadová štúdia.
 • Zostavenie pravidelného reportu manažmentu a akcionárom.
 • Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashbobardy.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým:

 • pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania
 • tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controller
 • absolventom
 • všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.
Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

Cene školenia je občerstvenie, obed, pracovné materiály, certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor