Detail kurzu

Škola tradičných stavebných remesiel - Obnova historických drevených okien

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

TÉMA KURZU: OBNOVA HISTORICKÝCH DREVENÝCH OKIEN

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o tradičných vápenných technológiách a tiež o obnove drevených brán s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2021 je opätovne zamerané na obnovu historických drevených okien.

Obsah kurzu

Školenie začína 7. 10. 2020 (štvrtok) prednáškovou časťou v priestoroch AINovy a pokračuje 7. – 9. 10. 2021 (piatok – sobota) ukážkami obnovy okien na vybranom objekte v Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur.

Obsah školenia:

Účastníci sa oboznámia s tradičnými postupmi a materiálmi používanými pri obnove okien.

Prihlásiť sa môžete už teraz prostredníctvom teeo linky:: https://forms.gle/TybJuRC5i4qRVnjt9

KONTAKTY Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/a 900 21 Svätý Jur Tel.:+421/2/449­70453; e-mail: bhcd@ainova.sk; Kontaktná osoba: Zuzana Svitková, www.ainova.sk

Cieľová skupina

Cieľové skupiny projektu

  • majitelia stavieb tradičnej architektúry v Bratislavskom kra­ji
  • stavební remeselníci v regióne
  • odborná verejnosť
  • široká verejnosť Bratislavského kraja
  • miestna a regionálna samospráva


Poznámka k cene

bezplatne

Kontaktná osoba

Zuzana Svitková
+421 2/449 704 53
bhcd@ainova.sk

Hodnotenie
Organizátor