Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1. 1. 2024

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie šité na mieru mestám a obciam. Získajte prehľad o zákone o odpadoch a vykonávacích predpisoch, povinnostiach a zmenách v roku 2024.

Obsah kurzu

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny
  • Základné pojmy a základné ustanovenia
  • Všeobecné povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti – úprava
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva
  • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Cieľová skupina

Školenie určené prioritne mestám a obciam.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať