Academia Istropolitana Nova

Celoživotné vzdelávanie / vzdelávanie dospelých

Academia Istropolitana Nova (AINova) je mimovládna nezisková organizácia (občianske združenie), ktorá vznikla v r. 1996 ako inštitúcia zameraná na vzdelávanie dospelých. AINova už vyše 20 rokov realizuje vzdelávacie a tiež osvetové projekty, národné i medzinárodné, najmä v týchto oblastiach: I/ európske záležitosti; európske politiky  II/ ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva; valorizácia kultúrneho dedičstva; III/ miestny a regionálny rozvoj, udržateľný rozvoj; IV/ rozvoj spoločenských/občianskych a kultúrnych kompetencií ako súčastí celoživotného vzdelávania;  V/ strategické participatívne plánovanie; projektový manažment.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín