Detail kurzu

Moderné trendy nákupu a hodnotenie dodávateľov. Akreditácia MŠ SR 3160/2010/85/1

SLOVLOGISTIK, s.r.o.

Popis kurzu

Poskytnúť prehľad nových trendov v nákupe, odpovedať na otázku, prečo hodnotiť dodávateľov, a čo Vám to prinesie, ukázať metódy hodnotenia, a ako stanoviť kritéria, dať návod ako merať výkonnosť nákupu, objasniť vzťah medzi hodnotením dodávateľov a riadením kvality

Obsah kurzu

Vzťah nákupu a výrobných činností, firemná stratégia nákupu, definovanie cieľov nákupu, špecifiká nákupných činností, model nákupného chovania, štruktúra nákupného procesu, dopytový formulár, hodnotová analýza nakupovaných položiek, prechod nákupného oddelenia od nákladového strediska na spolutvorcu zisku, ABC/FMR analýza, triedenie nákupného sortimentu, objednávacie náklady, skladovacie náklady, vzorec pre výpočet optimálnej dávky, (Campov vzorec), prečo hodnotiť dodávateľov, analýza výkonnosti dodávateľa, hodnotenie s použitím ukazovateľa významnosti, grafické vyjadrenie parametrov, pomerové výpočty parametrov, riadenie vzťahov s dodávateľmi, typy partnerstva, modely partnerských vzťahov hodnotenie dodávateľov a ISO 9001, hodnotiaca matica, perspektívy rozvoja riešenie prípadových štúdii – modelovanie nákupného správania (samostatná práca v skupinách)

Cieľová skupina

Pre majiteľov firiem, riaditeľov logistiky, riadiacich pracovníkov a pracovníkov oddelenia nákupu a oddelenia riadenia kvality.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR, č. potvrdenia: 3160/2010/85/1 Poznámka k cene

Ubytovanie a strava v cene kurzu. Zľava pri objednaní pre viac ako 4 osoby

Kontaktná osoba

Ľubomír Košík Ing
+421 43/428 47 11
info@slovlogistik.eu

Hodnotenie
Organizátor