Detail kurzu

Nákup a riadenie stavu zásob. Akreditácia MŠ SR 3160/2010/85/1

SLOVLOGISTIK, s.r.o.

Popis kurzu

Poskytnúť komplexný prehľad problematiky moderného nákupu a najdôležitejších metód v nákupe, umožniť poznať akú rolu má nákup v modernej firme a ako môže znížiť prevádzkové náklady firmy, objasniť dôležitosť vytvárania vzťahov s dodávateľmi a ich rolu pri budovaní úspechu a stability Vašej firmy dať návod ako znižovať riziko pri nákupe, znižovať náklady a zvyšovať kvalitu nákupu podať prehľad o metódach nákupného marketingu a efektívneho riadenia vzťahov s dodávateľmi

Obsah kurzu

Nákupná stratégia firmy, výber dodávateľov, kategorizácia zásob, vplyv bodu rozpojenia na štruktúru zásob, ťahové a tlačné spôsoby riadenia stavu zásob, klasifikácia nakupovaných tovarov, predpoveď a plánovanie dopytu, problematika poistných zásob, riadenie zásob v distribučných reťazcoch, objednávkové režimy, uplatnenie konceptu úzkych miest (TOC), základy teórie úzkych miest, metodika zvýšenia výkonnosti úzkych miest, prognózovanie spotreby, pravdepodobnosť a stredná kvadratická odchýlka, typy predpovedí, princípy prognózovania, používané metódy prognózovania, zásobovacie reťazce, vznik reťazových efektov, synchronizácia dodávateľského reťazca. Samostatná práca – logistická hra: Riadenie zásob v distribučnom reťazci.

Cieľová skupina

Pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov a pracovníkov oddelenia nákupu a tiež pracovníkov ekonomického oddelenia.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR, č. potvrdenia: 3160/2010/85/1 Poznámka k cene

Cena vrátane stravy a ubytovania. Zľava pri objednávke pre 4 a viac osôb

Kontaktná osoba

Ľubomír Košík Ing
+421 43/428 47 11
l.kosik@slovlogistik.eu

Hodnotenie
Organizátor