Detail kurzu

Riadenie projektov v logistike. Akreditácia MŠ SR 3160/2010/85/1.

SLOVLOGISTIK, s.r.o.

Popis kurzu

Podať ucelený prehľad problematiky moderného a efektívneho riadenia projektov, definovať a pripraviť stratégiu riadenia projektu. Naučiť sa správne definovať projekt, stanoviť reálne a merateľné ciele a umožniť spoznať kritické miesta projektov a metódy ich odstránenia, spoznať výhody tímovej spolupráce Stanoviť reálny rozpočet projektu a zvýšiť konkurencie schopnosť skrátením realizačnej doby projektu, zlepšiť riadiace schopnosti účastníkov Naučiť využívať nástroje na dodržiavanie doby realizácie projektu a rozpočtu Poukázať na zmeny vzťahov vyvolané vynútenými zmenami v projekte a upozorniť na dôležitosť zakonzervovania dosiahnutých pozitívnych zmien pred návratom do pôvodného stavu

Obsah kurzu

Čo je projekt, hlavné rysy projektov, proces riadenia projektov, typické problémy, stanovenie projektových cieľov – časový plán, špecifikácia výkonu, rozpočet projektu, prvky projektového plánu, definícia cieľov a rozsahu prác, prehľad metód časového plánovania, využitie PC na sledovanie projektov, riziká a rezervy, vedenie ľudských zdrojov – organizačné formy, metódy tímovej práce, rozdelenie úloh, rola manažéra projektu, motivácia, podpora tvorivosti, riešenie konfliktov, praktické skúsenosti z riadenia projektov. Určenie tímových rolí jednotlivých účastníkov, osobnosť projektového manažéra, fázy projektu: inicializačná, prípravná, plánovacia, realizačná, ukončenie projektu. Realizácia a zakonzervovanie zmien. Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri riadení firemných projektov Prípadová štúdia 1 – príprava efektívnej implementácie informačnej podpory Prípadová štúdia 2 – príprava logistického projektu. Samostatná práca – príprava individuálneho zadania

logistika, projekt, riadenie, náklady, manažment,efek­tivita, MIFA, procesy, zníženie, tím, projektový manažér, výsledky, ovplyvniť,

Cieľová skupina

Pre majiteľov firiem, projektových manažérov, vedúcich oddelení, riadiacich pracovníkov so zameraním na podnikovú logistiku.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR, č. potvrdenia: 3160/2010/85/1

Kontaktná osoba

Ľubomír Košík Ing
+421 43/428 47 11
info@slovlogistik.eu

Hodnotenie
Organizátor