Detail kurzu

INCOTERMS 2010 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

DAC Consulting, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel INCOTERMS a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Obsah kurzu

  • úvod do histórie uplatňovania pravidiel INCOTERMS
  • charakteristika pravidiel INCOTERMS
  • výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel INCOTERMS 2010
  • prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010
  • vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
  • praktické príklady

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchod­ných aktivít firmy, ako aj pre pracovníkov na úseku colnej deklarácie.

Poznámka k cene

Pri viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti možnosť poskytnutia zľavy.

Kontaktná osoba

Ing. Tibor Vojtko
+421 2/321 147 71
vojtko@dacconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor