Detail kurzu

Popis kurzu

Počítačový kurz Relačné databázy, nástroje a techniky poskytuje základy pre projektovanie a prácu s relačnými databázami a návod ich efektívneho využívania v akomkoľvek firemnom nasadení.

 • na počítačovom kurze Relačné databázy, nástroje a techniky Vás naučíme navrhovať, budovať a používať relačné databázy pomocou overených metód
 • po absolvovaní kurzu budete vedieť navrhnúť databázový model pre praktické nasadenie, normalizovať a „denormalizovať“ dáta pre optimalizáciu výkonu, zlepšiť výkon zjednodušením a odstránením chýb pri návrhu databázy a tiež automaticky generovať dokumentácie databázy pomocou CASE nástroja.

Obsah kurzu

PREHĽAD TECHNOLÓGIE DBMS

 • DBMS a jeho používateľské nástroje

AKO RELAČNÉ DBMS PRACUJÚ

 • Relačné technológie – základy
 • Komponenty relačných DBMS

NÁVRH RELAČNÝCH DATABÁZ

 • Prístupy a techniky
 • Modelovanie vzťahu entít
 • Normalizácia údajov do návrhu tabuliek
 • Práca s CASE nástrojom
 • Návrh fyzickej databázy

BUDOVANIE A VYTVÁRANIE DOTAZOV RELAČNEJ DATABÁZY

 • Základy SQL
 • Vytvorenie relačnej databázy
 • Prístup k databáze s SQL
 • Výstavba a používanie zobrazení (Views)

PRAKTICKÉ CVIČENIA

 • Analýza a dokumentácia štruktúry existujúcich databáz pomocou CASE nástroje
 • Práca s integritou obmedzenia
 • Identifikácia entity, atribúty, vzťahy a ich vlastnosti
 • Rozvoj a konceptualizácia dátového modelu
 • Vytvorenie databázy pomocou návrhu dátového modelu
 • Prístup k relačnej databáze pomocou SQL

Cieľová skupina

Kurz Relačné databázy je určený pre každého, kto pracuje alebo plánuje pracovať s relačnými databázami, pre programátorov a analytikov, ktorí majú aspoň minimálne skúsenosti s vývojom aplikácií, no nemajú skúsenosti s prácou s databázami, pre profesionálov s praxou s databázovými architektúrami, ktorí prechádzajú na prácu s relačnými databázami, pre manažérov zodpovedných za implementáciu relačných databáz, pre profesionálov mimo IT, napr. business analytikov, alebo užívateľov zastrešujúcich správu databáz v ich organizácií

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu od spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. Poznámka k cene

štandardná cena školenia je 249 €/osoba. Akciová cena školenia 229 € (zľava 8,03%) platí pre termín školenia 26. – 28.11.2015 a je platná pri záväznom prihlásení sa do 20.11.2015.

Kontaktná osoba

Ing. Jaroslav Porubský, PhD. (obchodný riaditeľ – konateľ)
+421 37/631 31 88
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor